Happy Labor Day – Cày sâu cuốc bẫm nhé bạn tôi ơi!

Bữa này thứ Hai đầu tiên của tháng 9 (ngày 5-9-2016), người Mỹ được nghỉ lễ mừng ngày Lao động (Labor Day). Gọi là ngày Lao động, nhưng đây lại là một dịp cho người Mỹ phè cánh nhạn, vui chơi nhảy múa với một cuối tuần dài (long week-end). Họ có thể về quê … Continue reading Happy Labor Day – Cày sâu cuốc bẫm nhé bạn tôi ơi!