Một sắc thái và dấu chỉ báo Saigon Tết Tết Tết…

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ: Saigon chỉ đường quang phố vắng nhất là vào dịp Tết. Vì thế, sống giữa Saigon thời ngột ngạt bóng người và ngào ngạt hương người, chen chúc trên đường 24/7, kẹt xe ổn định và rộng khắp, người ta càng hiểu thấu chân giá trị và thêm trân quý … Continue reading Một sắc thái và dấu chỉ báo Saigon Tết Tết Tết…