Thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2021

Công ty Anh Ngọc là nhà phân phối mới của D-Link tại Việt Nam


Ngày 16-1-2019 tại Hà Nội, hãng D-Link (Taiwan) đã công bố Công ty Tin học Anh Ngọc trở thành nhà phân phối chính thức mới các sản phẩm D-Link tại Việt Nam và thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai công ty.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.