Thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2023

VinaPhone tiếp nhận đặt trước eSIM online


Sau khi thử nghiệm thành công SIM điện tử eSIM, VinaPhone cho biết nhà mạng di động này sẽ chính thức cung cấp eSIM cho người dùng trong tháng 2-2019. Đặc biệt, các khách hàng muốn sử dụng eSIM có thể đặt trước online ngay từ bây giờ để được ưu tiên cung cấp sớm nhất. Hiện VinaPhone là nhà mạng đầu tiên hỗ trợ khách hàng đặt trước eSIM.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.