Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023

YouTube thêm tính năng Creator on the rise nâng đỡ các nhà sáng tạo nội dung mới nổi


Creator On The Rise là tính năng mới của YouTube để giới thiệu những nhà sáng tạo nội dung và các kênh YouTube mới có tiềm năng lớn. Tính năng này giờ đây đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.