Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023

Ông Nguyễn Nam Long trở thành tân Tổng giám đốc VinaPhone


Ông Nguyễn Nam Long đã được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) bổ nhiệm làm tân Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-VinaPhone) với thời hạn là 3 năm. Tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm diễn ra ở Hà Nội ngày 8-4-2019, VNPT cũng bổ nhiệm ông Lương Hồng Khanh, Giám đốc VNPT Đà Nẵng kiêm Trưởng đại diện của VNPT trên địa bàn TP Đà Nẵng, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VNPT-VinaPhone (thời hạn bổ nhiệm là 5 năm).

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc VNPT-VinaPhone cho ông Nguyễn Nam Long (giữa) tại Hà Nội ngày 8-4-2019.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.