Thứ Ba ngày 09 tháng 3 năm 2021

Samsung hợp tác với Thành Công Group về giải pháp công nghệ trong các dự án xây dựng


Công ty Điện tử Samsung Vina vừa ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Thành Công Group về giải pháp công nghệ trong các dự án do hai bên làm chủ đầu tư và hợp tác đầu tư.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.