Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Ăn uống xong, chỉ cần chìa smartphone ra để thanh toán

  Kể từ ngày 1-8-2014, tất cả mọi người xài thẻ tín dụng (credit card) hay thẻ ghi nợ (credit card) ở Úc sẽ phải nhập mã PIN để thanh toán các khoản chi trả, không còn ký tên lên phiếu thanh toán nữa. Các chuyên gia giải thích rằng sử dụng mã PIN an […]