Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Trái đất còn có đại dương ngầm trong lòng đất

  Không phải là mạch nước ngầm hay sông ngầm mà là cả đại dương ngầm bao lâu nay vẫn tồn tại dưới chân con người. Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố phát hiện này trên tạp chí khoa học Science (12-6-2014). Theo Brandon Schmandt, một nhà địa chấn học của Đại học […]