Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Nhìn màn hình nhiều dễ làm khô mắt

  Những người làm việc văn phòng phải thường xuyên nhìn vào màn hình máy tính có sự thay đổi chất dịch của mắt tương tự như những người bị chứng bệnh khô mắt. Một công trình nghiên cứu mới được công bố ở Nhật Bản cho biết như vậy. Chất protein MUC5AC tiết ra […]