Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

TikTok có thêm Bộ lọc Danh mục củng cố sự an toàn và tính phù hợp cho thương hiệu

TikTok For Business (TikTok cho Doanh nghiệp) cho biết hồi trung tuần tháng 7-2022, nền tảng giải trí online toàn cầu TikTok đã ra mắt TikTok Inventory Filter (tạm dịch: Bộ lọc Danh mục TikTok). Đây là giải pháp mang tính cải tiến với mục tiêu bảo vệ sự an toàn (brand safety) và bảo […]