Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

OPPO 5 năm chinh phục giới trẻ Việt


Từ một thương hiệu hầu như vô danh tiểu tốt đối với người dùng di động ở Việt Nam, vậy mà sau 5 năm, giờ đây, với những khám phá và bứt phá không ngừng, OPPO đã vươn lên vị trí số 2 trên thị trường smartphone phải nói là rất khó chịu ở Việt Nam và trở thành một cái tên smartphone quen thuộc, đặc biệt là với giới trẻ – đối tượng khách hàng chính của OPPO.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.

PHẠM HỒNG PHƯỚC