Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

VNPT cung cấp hạ tầng viễn thông phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ – CHDCND Triều Tiên lần 2 tại Việt Nam


Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ – CHDCND Triều Tiên (the US-DPRK summit) lần 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 2-2019.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.