Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Máy tính 5-trong-1

  Các thiết bị 2-trong-1 (tablet và laptop) hay thậm chí 3-trong-1 (tablet, laptop và desktop) giờ đây đã được nâng lên tới 5-trong-1 với thiết bị Aspire Switch 12 vừa được hãng Acer giới thiệu. Đó là ngoài 4 chế độ tablet, laptop, display (màn hình hiển thị) và tent (úp ngược như chiếc […]