Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Với hơn 100 triệu người dùng ở Đông Nam Á, OPPO ra mắt Trung tâm chiến lược APAC tại Malaysia

Trung tâm chiến lược OPPO APAC (APAC Hub Center) cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã được OPPO ra mắt trong sự kiện APAC Strategy Launch có chủ đề “Cùng nhau kết nối ngày mai” (Connecting Tomorrow, Together) tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 16-12-2019. Các nhà lãnh đạo cao nhất của OPPO […]