Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

ADG trở thành nhà phân phối sản phẩm của Schneider Electric IT Việt Nam

Bắt đầu từ ngày 15-7-2022, Công ty ADG Distribution (Hà Nội) chính thức trở thành nhà phân phối ủy quyền của Schneider Electric IT Việt Nam tại thị trường Việt Nam. Sự hợp tác này nhằm thúc đẩy hơn nữa chiến lược phát triển kinh doanh của Schneider Electric tại Việt Nam, với trọng tâm […]