Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Khí dung thời dịch Wuhan coronavirus

Nghiệt chủng Cô Vi Vũ Hán ngày 16 tháng Giêng Canh Tý có một chuyện để cười ngất. Dân Việt đang chia rẽ và tranh cãi nhau về cái chuyện “khí dung” để tìm hiểu coi Wuhan coronavirus (2019-nCoV) có lây qua không khí hay không. Nghiêm trọng à nghen. Loại virus chết người này […]