Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Chuyện Ali Baba tân biên trong thương mại điện tử

Ali Baba trong chuyện cổ tích xứ Nghìn Lẻ Một Đêm hay Alibaba trong kỷ nguyên thương mại điện tử toàn cầu từ xứ Khổng Minh Gia Cát Lượng liệu có gì liên quan với nhau hay chỉ là đồng tên mà khác số phận? Hễ nói tới Ali Baba là người ta bắt buộc […]