Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Ngày tôi thề không ăn cá

  Thiệt tình là tôi vốn hảo món cá, nhưng chủ yếu là cá có vảy hẳn hoi như cái đuôi của những nàng tiên cá mà ta thường thấy trong tranh ảnh. Một năm có 365 ngày hay 366 ngày (nếu năm nhuận), tôi có thể ăn cá 364 hay 365 ngày. Chỉ duy […]

Ngày Cá tháng Tư, tôi đã tỏ tình thành công…

  Cá tháng Tư 1-4 là ngày nói láo có pa-tăng, được cầu chứng tại tòa, được cộng đồng phê chuẩn. Người nói tiếng Anh gọi ngày Cá tháng Tư là April Fools’ Day hay All Fools Day. Tôi chỉ dám dịch theo nghĩa an lành “ngày của những người bị lừa tháng Tư”, chớ […]