Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

PHIM NGẮN: Âm Bản với ca sĩ Sơn Tùng M-TP

PHIM NGẮN: Âm Bản do OPPO Việt Nam kết hợp với ca sĩ Sơn Tùng M-TP và êkip phim “Em chưa 18” thực hiện. Phiên bản ngoại truyện có tên “Âm bản”, được khởi chiếu online vào lúc 19g30 tối 28-6-2017 tại website http://amban.vn/.   Xin mời xem phim: