Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Hai ông lớn húc nhau, dân mua sách online u đầu

  Lâu nay thiên hạ mới nghe đồn ngoài hành lang về vụ đấu nhau giữa ông lớn bán lẻ trực tuyến Amazon và ông lớn xuất bản sách Hachette, bây giờ Amazon khẳng định đó là sự thật. Công ty bán hàng qua mạng này đang giơ cơ bắp ra hòng ép một trong […]