Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

TikTok cập nhật chính sách mới thúc đẩy an toàn và lan tỏa sự tử tế

Nhằm giúp người dùng kết nối một cách tích cực và phù hợp với các quy tắc về ứng xử trên nền tảng video ngắn toàn cầu này, TikTok đã trao quyền cho các thành viên của cộng đồng để họ có thể kiểm soát được những tương tác của mình. Ngày 13-4-2022, TikTok đã […]