Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Google phát triển các tính năng Android mới về nhắn tin, giải trí trong năm 2022

Trên Google Blog ngày 10-3-2022, Phil Ou, Giám đốc Sản phẩm Android tại Google, đã có bài viết giới thiệu về những tính năng Android mới mà Google sẽ chú trọng phát triển trong năm 2022. Đặc biệt là các tính năng về tin nhắn và giải trí. Với sự hỗ trợ của team agency […]