Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Hai người bạn, một chuyến đi… giờ chỉ còn là hư ảnh

  Mấy bạn đồng nghiệp tự dưng nổi hứng xới lại những kỷ niệm xưa. Tôi lục lại tàng thư các của mình nhìn ngắm những tấm ảnh tư liệu cũ, lần giở lại từng trang kỷ niệm… Và đắng miệng, xót lòng khi biết tin có hai người bạn trong một chuyến đi của […]