Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Trang trí cây thông Noel mừng sinh nhật Bà Nội 12-2015

Ngày 9-12-2015, theo thông lệ hàng năm, hai chị em Anh Phúc và Anh Phú trang trí cây thông Noel mừng sinh nhật Bà Nội mình (ngày 25-12). Xin mời xem video: