Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Các nước Arập không thèm binh ông Assad

  Mặc dù là Chủ nhật, nhưng ngày 1-9-2013, các ngoại trưởng của Liên đoàn Arập (Arab League) đã nhóm họp tại Cairo (Ai Cập) và ra nghị quyết thúc giục Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế khẩn trương “có các biện pháp ngăn chặn và cần thiết đối với những kẻ tội […]