Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Chung kết quốc gia cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN DSE 2018

  Giới trẻ Việt Nam dùng kỹ năng phân tích để giải quyết các vấn đề xã hội tại vòng chung kết quốc gia cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN (ASEAN Data Science Explorers) Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN (ASEAN Data Science Explorers – ASEAN […]