Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Những niềm vui từ một sự kiện của Intel

  Phàm thì là mà rằng sống ở trên đời hễ đi không mà lại về không nó buồn như chấu cắn cho cái phận mình hẩm hiu. Sáng nay, trong một ngày đột biến và một khoảnh khắc biến thái, tôi đã hiếm hoi biết thế nào là nụ cười của thần May mắn. […]