Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

ASUS ZenBook 3: chiếc laptop cái gì cũng siêu, kể cả giá!

  Khi giới thiệu chiếc laptop Zenbook cao cấp và mạnh nhất xưa nay của ASUS trên sân khấu sự kiện ASUS Zenvolution Việt Nam 2016 ngày 14-7-2016 tại TP.HCM, ông Jeff Lo, Tổng giám đốc ASUS Đông Nam Á 2, nhấn mạnh ASUS ZenBook 3 là chiếc laptop “có uy tín nhất thế giới […]