Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Đôi bạn gặp nhau sau 74 năm viết 3.000 lá thư cho nhau

    Một người ở Úc, một người ở Mỹ, hai bà bạn già này đã viết cho nhau hơn 3.000 lá thư trong hơn 70 năm nay, nhưng mãi tới bây giờ họ mới có thể gặp mặt nhau. Bà Audrey Sims, 83 tuổi, sống ở Perth (Úc) và bà Norma “Kitty” Frati, 87 […]