Thứ Hai ngày 23 tháng 5 năm 2022

Đối thoại Lãnh đạo Australia-Việt Nam khởi động Chuỗi Vietnam Surges Series về các cơ hội kinh tế ở Việt Nam

Đối thoại Lãnh đạo Australia-Việt Nam (Australia-Vietnam Leadership Dialogue, AVLD) phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) khởi động Vietnam Surges Series (Chuỗi chương trình nâng cao nhận thức về Việt Nam – VSS) nhằm cung cấp những hiểu biết thực tế về thương mại và đầu tư hai chiều, đồng […]