Thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2023

Bác sĩ Li Wenliang – người hùng Wuhan coronavirus đã chết 2 lần như thế nào?

Đài truyền hình Mỹ CNN 7-2-2020 giựt tít nói về cách bác sĩ Li Wenliang (Lý Văn Lượng) “chết hai lần trên truyền thông nhà nước” ở Trung Quốc. Người thổi còi cảnh báo sớm về dịch Wuhan coronavirus để rồi bị chính quyền và công an Wuhan truy bức và bịt miệng này đã […]