Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Sao lưu dữ liệu: chuyện sống còn

  Dữ liệu (data) là một nguồn vốn và một tài nguyên vô giá của bất cứ doanh nghiệp hay cơ quan nào. Cuộc tấn công của mã độc tống tiền (ransome) WannaCry trên toàn cầu hồi trung tuần tháng 5-2017 như một hồi chuông mới nhất gióng lên cảnh báo về giá trị sống […]

Sao lưu dữ liệu phòng tin tặc

Sao lưu dữ liệu giúp người dùng hạn chế tổn thất khi bị tin tặc tấn công Cuộc tấn công của mã độc tống tiền WannaCry trên toàn cầu vào giữa tháng 5-2017 đã cảnh báo về giá trị sống còn của dữ liệu. Trong số hơn 230.000 máy tính ở hơn 150 nước được […]