Thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022

Công ty Cisco Systems (Hoa Kỳ) ký kết hợp tác với Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR)

  (STS:11.06.2015) Công ty Cisco Systems (Hoa Kỳ) và Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa ký kết thực hiện hợp đồng nghiên cứu khả thi cho dự án “Giải pháp tích hợp hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển trung tâm cho các tuyến đường sắt đô thị TP.HCM”. Nghiên […]