Thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022

Gojek đưa tiếng rao truyền thống vào biển quảng cáo tĩnh ngoài trời phát ra tiếng nói đầu tiên tại Việt Nam

Nền tảng công nghệ đa dịch vụ theo yêu cầu Gojek ngày 20-7-2022 cho biết vừa triển khai các biển quảng cáo tĩnh ngoài trời có tính năng phát ra tiếng nói tại Hà Nội và TP.HCM, trở thành thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam sử dụng loại hình quảng cáo ngoài trời có […]