Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

VNPT tiếp tục được công nhận là “Nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng cố định tiêu biểu 2022″

Cùng với sự ghi nhận, đánh giá cao từ chính những khách hàng đang sử dụng dịch vụ trong cả nước, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) một lần nữa đã được World Mobile Broadband & ICT 2022 công nhận là “Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu về […]