Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Tấm ảnh selfie có đông người nhất thế giới

Với camera trước góc rộng của smartphone Lumia mới cho phép chụp nhiều người “cùng sướng” với nhau, chứ không phải “tự sướng” (selfie) một mình. Microsoft đã đưa ra thuật ngữ “Wefie” và phát động cuộc thi xem ai có thể dùng máy ảnh Lumia tự chụp được tấm ảnh có đông người nhất. […]