Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

VIDEO: Bánh tét lá cẩm nhân thập cẩm

Xin mời xem video:  

Bánh tét lá cẩm nhân thập cẩm

Tết Bính Thân 2016 này, tôi được người thân tặng cho 2 đòn bánh tét “dị nhân”, hay có thể gọi là “phi truyền thống”. Đó là bánh tét lá cẩm nhân thập cẩm do một cơ sở bánh tét ở huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) chế biến. Bên ngoài lớp lá chuối có dán […]