Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

COLORADO KÝ SỰ # 04: Món bánh xèo thương hiệu “Vân Phong” tại Denver

  Chiều 18-9-2013, sau khi được thầy chủ gia Nguyễn Hữu Thành chở đi chơi một vòng quanh thành phố Denver (Colorado), như tới thành phố thời Viễn Tây Golden, nhà hát ngoài trời trên núi Red Rocks,… thầy cô Mai Văn Nhãn và học trò Kiến Đen trở về nhà thầy cô TT Colo. […]