Thứ Ba ngày 09 tháng 8 năm 2022

Samsung bổ sung thêm lựa chọn gói bảo hành cho dịch vụ Samsung Care+

Công ty Điện tử Samsung Vina ngày 4-8-2022 thông báo ra mắt gói bảo hành mở rộng thời gian 6 tháng, bổ sung thêm gói dịch vụ bảo hành cho dịch vụ Samsung Care+ để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn thời gian bảo vệ thiết bị linh hoạt theo nhu cầu cá […]