Thứ Năm ngày 11 tháng 8 năm 2022

Prudential ra mắt Pru-Thiết Thực, sản phẩm bảo hiểm theo tình trạng tổn thương của cơ thể

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) ngày 2-8-2022 ra thông cáo báo chi về việc ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm mới PRU-Thiết Thực. Đây là giải pháp bảo hiểm có hướng tiếp cận khác biệt so với dòng sản phẩm bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng đang có […]