Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Bảo mật thanh toán của khách hàng…

  Câu chuyện dài, thậm chí có thể nói là vấn nạn, về bảo mật và an toàn thông tin trong thanh toán của khách hàng giờ đây lại nóng sốt lên với vụ việc có liên quan tới chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động. Ngày 1-11-2018, trên diễn đàn RaidForums xuất hiện một […]