Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Lịch

Năm ngoái, bạn Bá Huy ở báo Pháp Luật TP.HCM tặng tôi cuốn lịch tháng của báo in toàn là bình gốm Việt. Không biết có quan hệ không mà cả năm 2018 tôi cứ trôi lình bình, như giề lục bình, thậm chí thiếu điều muốn chun vô bình… tro. Giờ nghĩ lại, chắc […]