Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Ta phây phây làm báo Phây…

Làm phóng viên báo chí coi vậy mà thiệt là cực thân khổ trí. Chưa cần phải ra thực địa làm nghề. Ngay tại nhà bếp thôi. Người quyết định cho bài phóng viên có được đăng không là thư ký tòa soạn phụ trách mảng hay trực. Nhưng người là cấp trên trực tiếp […]