Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Nha Trang

Tôi vốn nhanh nhạy với chuyện bốn phương thiên hạ, nhưng lại bị cho là ù lì, hay bỏ lơ những chuyện xảy ra ngay trên đất nước mình đang sống. Mới nhứt là chuyện lũ lụt, sạt lở đất chưa từng có ở Nha Trang tới nay đã cướp mạng sống của 13 đồng […]