Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Bảo trọng Ngày Cá tháng Tư

  Ngày 1-4 là ngày nói láo có “ba-tăng” (patent) trên quy mô toàn cầu. Còn ở xứ Việt mình, có thể nói đây là ngày cúng tổ của các hậu duệ của Trạng Quỳnh và Bác Ba Phi xứ Chắc-cà-đao. Người phương Tây gọi nó bằng cái tên April Fools’ Day hay All Fools’ […]