Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

Khi người dân Hong Kong thật sự lên tiếng…

Có lẽ nếu có gọi đây là một cuộc “lật đổ” thì thiết nghĩ cũng chẳng có gì là “nổ”. Đài truyền hình CNN của Mỹ ngày 25-11-2019 đã gọi chiến thắng của phe đối lập ủng hộ dân chủ trong cuộc bầu cử hội đồng quận (district council) ở Hong Kong ngày Chủ nhật […]