Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Bác sĩ buồn, nhưng đừng để buồn bác sĩ

Làm bác sĩ cũng giống như làm huấn luyện viên trưởng bóng đá. Cứu hàng trăm người nhiều khi chẳng được mấy ai quan tâm, nhưng chỉ cần để vuột một bệnh nhân vào tay Tử thần là bác sĩ đủ để bị chém tơi tả. Là hồng phúc cho nhân loại vì cũng giống […]