Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở Wuhan được xây xong trong 10 ngày

Vào ngày Chủ nhật 2-2-2020, bệnh viện dã chiến dành cho dịch virus 2019-nCoV mang tên Huoshenshan (Hỏa Thần Sơn, Fire God Mountain) có sức chứa 1.000 giường bệnh ở thành phố Wuhan (Vũ Hán) tỉnh Hubei (Hồ Bắc) đã cơ bản được xây dựng xong trong thời gian kỷ lục có 10 ngày. Báo […]