Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

Microsoft Việt Nam và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM hợp tác phát triển ứng dụng CNTT trong bệnh viện

Microsoft Việt Nam và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ngày 18-1-2016 đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên về việc hỗ trợ và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện. Sự hợp tác này góp phần gia tăng việc triển khai những dịch vụ khám […]